Karl Gustavsgatan

Styling Stadshem

Foto: Janne Olander