Inredningskoncept för Winningtemp i Göteborg och Stockholm

Uppdraget var tydligt från början: Att skapa ett inredningskoncept kopplat till varumärket för att sedan verkställa det.