Individuell inredningsplan
(Från 8.000 sek)
Behovsanalys

Du får en mall där du samlar information om din inredning idag, vilka behov du har och hur din målbild ser ut. 

Personligt möte

Fysiskt möte eller digitalt. Vad som passar bäst för ändamålet. 

Moodboard

Vi skapar en känsla i ett moodboard som skapar din unika inredningstil.

Här ingår också några tankar kring placering av möbler och inredning.

 
Personlig inredare för ditt hem 
(Från 12.000 sek)
Produktförslag

En lista med produktlänkar tas fram och skickas som ett förslag. Antingen köper du in inredningen själv eller låter oss hjälpa dig för att mått, tyg etc ska bli rätt.

Inköp 

Vi köper in inredning från våra leverantörer eller andra varumärken helt efter den unika inredningen vi ska skapa tillsammans. 

Belysningsplan

Vi planerar in belysning i miljön för rätt stämningslägen. Allmän belysning, punktbelysning och fokus där det behövs.  

Färgsättning

En färganalys tas fram för att skapa rätt känsla i rummet beroende på ljusinsläpp, väderstreck, annan befintligt inredning etc som påverkar.

Textiltjänst

Vi sätter samman ett förslag med textilier och det finns möjlighet att nyttja vårt nätverk för leverans av gardiner, mattor och övriga textilier. 

Montering

Vi monterar ihop möbler och inredning och inreder på plats i miljön. 

Behovsanalys

Du får en mall där du samlar information om din inredning idag, vilka behov du har och hur din målbild ser ut. 

Personligt möte

Fysiskt möte eller digitalt. Vad som passar bäst för ändamålet. 

Moodboard

Vi skapar en känsla i ett moodboard som skapar din unika inredningstil.

Här ingår också några tankar kring placering av möbler och inredning.

 
Projektledare för ditt nya drömboende
(Från 28.000 sek)
Projektledning

Vi projektleder ditt renoveringsprojekt. I nära samspråk för vi din talan med alla leverantörer och får alla arbeta mot samma mål. Vi för dialog med arkitekt, köksleverantören, målaren etc. 

Materialval

Vi tar fram förslag av kök, golv, sockel, foder, färger i en sammansatt helhetskoncept. Vi får allt i stämma in på detaljnivå för ett äkta genuint hem som tänkt på allt. 

Logistik

Vi sköter all logistik av material och inredning till ditt nya drömhem. All inredning finns på plats när du väl anländer. 

Produktförslag

En lista med produktlänkar tas fram och skickas som ett förslag. Antingen köper du in inredningen själv eller låter oss hjälpa dig för att mått, tyg etc ska bli rätt.

Inköp 

Vi köper in inredning från våra leverantörer eller andra varumärken helt efter den unika inredningen vi ska skapa tillsammans. 

Belysningsplan

Vi planerar in belysning i miljön för rätt stämningslägen. Allmän belysning, punktbelysning och fokus där det behövs.  

Färgsättning

En färganalys tas fram för att skapa rätt känsla i rummet beroende på ljusinsläpp, väderstreck, annan befintligt inredning etc som påverkar.

Textiltjänst

Vi sätter samman ett förslag med textilier och det finns möjlighet att nyttja vårt nätverk för leverans av gardiner, mattor och övriga textilier. 

Montering

Vi monterar ihop möbler och inredning och inreder på plats i miljön. 

Behovsanalys

Du får en mall där du samlar information om din inredning idag, vilka behov du har och hur din målbild ser ut. 

Personligt möte

Fysiskt möte eller digitalt. Vad som passar bäst för ändamålet. 

Moodboard

Vi skapar en känsla i ett moodboard som skapar din unika inredningstil.

Här ingår också några tankar kring placering av möbler och inredning.