Sök

Black accents for harmony

We did this work in a large apartment with a very good foundation in the form of large rooms with a large kitchen. The goal was to highlight the home in the best way and really capture the rooms from camera angles and for quick views. It was about getting viewers and visitors to see the entire home quickly and show how big the rooms were in a few moments.


We wanted to arouse curiosity and create an interest in seeing more.

We did this by starting from a sober foundation on furniture and details and choosing two accents so that eyes would fall on certain points.


1. We brought in black accents strategically placed to create space in the rooms. It makes the eye fall towards the accent, which creates harmony and space and a common thread when it is evenly distributed.

2. We brought in wooden details in light wood. This is to bring in life and natural materials so that it feels more authentic and not just built and painted. Yellow details replace light wood in some places.Vi gjorde detta uppdrag i en stor lägenhet med väldigt bra grund i form av stora rum med stort kök med bra ytskikt. Målet var att framhäva bostaden på bästa sätt och verkligen fånga rummen ur kamervinklar och för snabba visningar. Det handlade om att få betraktare och besökare att se hela bostaden snabbt och visa upp hur stora rummen var på några ögonblick.

Vi ville väcka nyfikenhet och skapa ett intresse till att se mer.

Det gjorde vi genom att utgå från en sober grund på möbler och detaljer och valde två accenter för att blickar skulle falla på vissa punkter.


1. Vi tog in svarta accenter strategiskt placerat för att skapa rymd i rummen. Det får blicken att falla mot accenten vilket skapar harmoni och rymd och en röd tråd när det är jämnt fördelat.

2. Vi tog in trädetaljer i ljust trä. Detta för att få in liv och naturmaterial för att det ska kännas mer äkta och inte bara uppbyggt och målat. Gula detaljer ersätter ljust trä på vissa ställen.Photo: Anders Bergstedt

Listing: www.alvhem.com