top of page

Framgångsfaktorer för design av hybridkontor - distansarbete från kontoret eller hemmet?

Det är en intressant tid vi lever i vad gäller kontorens vara eller ickevara. En sak är säker och det är att en stor förändring sker just nu. Vi tror inte att det finns en lösning som fungerar för alla. Det beror helt på varje enskilt företags arbetssätt och vilka medarbetare är. Men det finns mycket forskning kring hur god design ökar kreativitet, produktivitet och välmående. Av den enkla anledningen är det såklart mer kostnadseffektivt att designa kontoret på det sättet än att designa alla medarbetares hem.


socialt hybridkontor

Det finns två bra artiklar i ämnet hybridarbete och genom att kombinera insikterna från artiklarna "How LinkedIn Redesigned Its HQ for Hybrid Work" och "Does Your Hybrid Strategy Need to Change?", kan vi på Greydeco dra värdefulla lärdomar för att designa kontor som inte bara är estetiskt tilltalande utan också främjar produktivitet och välbefinnande i en hybridarbetsvärld. I detta blogginlägg utforskar vi de största framgångsfaktorerna när ett kontor designas för hybridarbete.Framgångsfaktorer som sticker ut för hybridkontor


1. Flexibilitet och anpassning

LinkedIn har visat vägen med sitt huvudkontors anpassning för hybridarbete, med fokus på flexibla arbetsutrymmen som stöder både individuellt arbete och samarbete. Vikten av att anpassa kontorsutrymmet efter olika arbetsstilar och behov understryks även i artikeln "Does Your Hybrid Strategy Need to Change?", där en skräddarsydd inställning till arbetsmodeller lyfts fram som avgörande. Designen måste möjliggöra för medarbetare att välja hur och var de arbetar bäst, oavsett om det är i fokuserade, enskilda utrymmen eller i mer öppna, samarbetande miljöer.


2. Inkluderande design

Inkludering är nyckeln till att skapa en arbetsplats som känns välkomnande för alla. LinkedIn:s strategi att integrera inkluderande designprinciper i sitt nya huvudkontor speglar en förståelse för arbetsplatsens mångfald. Detta inkluderar att beakta behoven hos personer med olika fysiska och kognitiva förutsättningar, samt att skapa en miljö där flexibilitet i klädkod och arbetsupplägg uppmuntras, vilket stödjer en mångfald av bakgrunder och livsstilar.


3. Teknologisk beredskap

Medan LinkedIn anpassade sitt fysiska utrymme för hybridarbete, betonar "Does Your Hybrid Strategy Need to Change?" vikten av att överväga hur teknologiska framsteg, såsom generativ AI, kan påverka arbetsflöden. Ett framgångsrikt hybridkontor måste vara teknologiskt utrustat för att stödja både distansarbete och samarbete på plats, inklusive högkvalitativa videokonferenssystem, digitala whiteboards och andra verktyg som främjar sömlös kommunikation och samarbete.


4. Att lyssna och anpassa sig

En återkommande punkt i båda artiklarna är vikten av att kontinuerligt söka feedback från anställda och vara beredd att göra justeringar baserat på denna feedback. Det handlar inte bara om att implementera en design och sedan anta att jobbet är klart. Arbetsplatser, särskilt i en hybridmodell, måste vara dynamiska och kunna anpassa sig efter förändrade behov och teknologiska framsteg.


5. Bygga för samarbete och gemenskap

Både LinkedIn och forskningen som presenteras i "Does Your Hybrid Strategy Need to Change?" understryker betydelsen av att skapa utrymmen som främjar samarbete och bygger socialt kapital. Designen bör uppmuntra till spontana möten och erbjuder olika typer av samarbetsytor för att stödja allt från informella samtal till större gruppmöten.


socialt mötesrum hyrbidkontor


Avslutande tankar

I en tid där hybridarbete blir allt vanligare, visar dessa insikter vägen för hur kontor kan designas för att stödja denna nya arbetsmodell. På Greydeco Interiors är vi engagerade i att skapa arbetsplatser som inte bara är visuellt tilltalande utan också fungerar som en katalysator för produktivitet, välbefinnande och innovation. Genom att omfamna flexibilitet, inkludering, teknologisk beredskap, och en vilja att lyssna och anpassa sig, kan vi tillsammans skapa kontorsmiljöer som är redo för framtidens utmaningar.


Comments


Låt oss hjälpa dig med nästa projekt
_edited.png

Har du ett kontor som behöver uppdateras? Vi gör inredningsprojekt där vi designar från grunden vid en flytt eller en mindre uppdatering vid nya behov.

MEDE709C927A2644A3D902096A2982C10D0_max.jpg

Kika på våra olika lösningar för att förvandla ditt hem till den dröm du tänkt. Det sker antingen genom en fullservice där vi gör allt eller genom ett coachningprogram där du själv gör jobbet och vi coachar. 

bottom of page