top of page
INREDNINGSPROCESS: COACHNING

Denna produkt är inte helt utvecklad ännu...

 

Men var en del i skapandet!

Vi hjälper till att coacha dig under processen där vi ger handfasta verktyg och tips kring hur vi jobbar och tar oss an ett projekt.

Vi ger dig mallar för moodboards och budget samt hur vi tänker kring röd tråd, planlösning, färgsättning etc.

 

I detta paket ingår 3 st avstämningar digitalt och vi går igenom hur långt du kommit sedan sist.

HUR GÅR DET TILL?

Telefonmöte 45 min - Målbild

Vi går igenom ditt hem idag och ser vilka behov du har och vad din målbild är. Vi ger tips på hur du kan arbeta för att få fram en målbild genom handfasta tips.

Efter mötet får du en mall för en behovsanalys som hjälper dig att skriva ned dina behov. Du får dessutom en mall för att påbörja din moodboard i keynote eller powerpoint.

Detta hjälper dig att:

- Skapa en visuell målbild

- Skapa en planlösning för hemmet som visar tydligt vilka produkter som behövs.

Telefonmöte 2 - 45 min - Produkter och material. 

- Vi går igenom det du arbetat fram och vi ger tips på hur det kan utvecklas ytterligare.

- Vi går igenom hur du tar fram konkreta produkter som passar din målbild.

- Vi pratar om hur du väljer ut kulörer, material och tyger som ligger i linje med din målbild.   

 

Telefonmöte 3 - 45 min - Avstämning inför köp

 - Vi går igenom din lista och vi får möjlighet att skruva på eventuella detaljer.

- Vi ser över målbild igenom och ser om vi följer planen eller någonting har ändrats.

- Vi ser om det finns andra jämförbara produkter som närmar sig visionen eller andra inköpsställen.  

VARFÖR VÄLJA VÅR COACHNING?

Vår designprocess är framarbetad under lång tid och väldigt många projekt. Vi märker tydligt att när vi arbetar strukturerat med målbild och vision från början blir alla beslut bättre under resans gång. 

 

I denna tjänst nyttjar du all vår kunskap i processen och vi hjälper dig att skapa din dröm till ett kostnadseffektivt sätt. 

 

  • Expertkonsultationer - nyttja vårt sätt att tänka för att ta dig an design från grunden. 

  • Exklusiv åtkomst till mallar som besparar dig mycket arbete att tänka ut allt själv från början.

  • Personlig coachning ger dig ett personligt hem. 

 
VAD ÄR INKLUDERAT?

​​

  • ​Mall för behovsanalys 

  • 3 st telefonavstämningar (Teams/zoom)

  • Mall för moodboard

Pris 

7.000 kr.  

bottom of page