Sök

Office Winningtemp

The mission was clear from the beginning: To create an interior design concept linked to the brand and then execute it. An office in Gothenburg that was decorated based on a concept developed. Company profile would appear and align with the interior.


Uppdraget var tydligt från början: Att skapa ett inredningskoncept kopplat till varumärket för att sedan verkställa det. Ett kontor i Göteborg som inreddes utifrån ett koncept tagits fram. Företagsprofil skulle framgå och linjera med inredningen.